Literárna cena Janka Frátrika: Vyhodnotenie literárnej súťaže

18.10.2019 / 10:00

Literárna súťaž si kladie za cieľ objavovať nové básnické talenty, dať im šancu vyniknúť, podporiť literárnu tvorbu s cieľom rozvíjať pozitívne myslenie mladých literárnych talentov, podporiť úctu k morálnym hodnotám a pripomenúť si významného básnika, prekladateľa a pedagóga, jedného z najvýznamnejších predstaviteľov Katolíckej moderny na Slovensku, Janka Frátrika. Súťaž o Literárnu cenu Janka Frátrika je vyhlasovaná pravidelne, každý rok.
Keďže Janko Frátrik sa narodil v Žiline, kde aj žil a pôsobil, úlohy vyhlasovateľa a organizátora sa zhostila Krajská knižnica v Žiline.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 18. októbra 2019 o 10.00 hod. v Rosenfeldovom paláci v Žiline.