Malé dejiny umenia alebo leto s umením

06.07.2021 - 28.07.2021

Projekt Malé dejiny umenia alebo leto s umením sa viaže k vizuálnemu umeniu konca 19. a začiatku 20. storočia. Zámerom je prostredníctvom tvorivých edukačných aktivít predstaviť deťom aj dospelému publiku, čo sa dialo vo svete umenia a aké osobnosti žili súbežne s rodinou Rosenfeldovcou, ktorej vzťah k umeniu sa odrazil aj v architektúre paláca.
Zameraním je projekt koncipovaný pre širokú verejnosť – dospelí, seniori a deti. Témy prednášok a workshopov sú pre dospelých návštevníkov, vrátane seniorov a deti rovnaké, avšak budú sa odlišovať rozsahom teoretickej a praktickej časti.

Koncepcia prednášok a workshopov: Teoretická časť prednášok bude vždy súvisieť s praktickou časťou, tz. prednášky budú po malej pauze pokračovať zážitkovým workshopom, kde si záujemcovia budú môcť vyskúšať, aké to bolo pre daného umelca, o ktorom počuli, tvoriť. Každý týždeň bude zameraný na iného umelca a s tým aj súvisiacu techniku tvorby. Časový plán je stanovený na približne 2 – 4 hodiny na každú prednášku, vrátane workshopu. Program bude prebiehať v exteriéri – záhrade, kde budú mať návštevníci pripravené všetko potrebné (projektor, miesta na sedenie, materiál, pomôcky,…), v prípade zlého počasia sa program presunie do interiéru budovy. Prednášok pre dospelých a seniorov sa bude môcť zúčastniť väčšie publikum, workshopy však budú určené pre menší počet ľudí s cieľom dosiahnutia kvalitnejšieho zážitku.

Na jednotlivé tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých je nutné sa vopred prihlásiť! (simona.domanicka@rosenfeldovpalac.sk, 0905 526 289).
Neplatí pre prednášky a premietania, ale odporúčame taktiež rezerváciu.

Vstup zdarma.

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe rúško, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy. Preukázanie sa testom už nie je potrebné.

Tešíme sa na Vás!

Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V spolupráci so Štúdiom Mestského divadla Žilina o.z.

Jednotlivé udalosti (prehľad lektorov, anotácie atď.) nájdete na FB Rosenfeldovho paláca v sekcii „Podujatia“.

1. týždeň:

2. týždeň:

3. týždeň:

4. týždeň: