Moje meno mám napísané na dverách

28.11.2019 / 19:00

Súbor VAMO zo Žiliny, je novo založený divadelný súbor, ktorého cieľom je prezentácia vlastnej tvorby.
Inscenácia: Moje meno mám napísané na dverách, je tajomným nahliadnutím do „duše“ muža, ktorý cíti potrebu rozprávať o sebe, svojich láskach a snoch, prehrách a výhrach v živote. Ochote podeliť sa o spomienky a prežívané. Nebyť pri tom sám a nájsť pochopenie.

Samotný príbeh je čiastočne detektívnou zápletkou, keď divák sa snaží intuitívne ako aj logickou dedukciou špecifikovať, čo je a bolo skutočnosť a čo fikcia.
Cieľom tvorcov je, aby herec pútavým príbehom a osobnou interakciou a kultivovaným hereckým prejavom diváka vtiahol do svojho príbehu, vyvolal mu na tvári úsmev, ale aj zamyslenie sa.

Inscenácia je netradične spracovaná. Počas vystúpenia herec komunikuje s divákmi, rozpráva príbeh, stvárňuje tri postavy naraz.

Divadelný súbor hru úspešne prezentoval v rámci regiónu, ako aj na rôznych prehliadkach na Slovensku. Na celoslovenskej prehliadke ochotníckych súborov v Liptovskom Mikuláši Belopotockého Mikuláš sa umiestnil v striebornom pásme, na festivale Divadelné dni pod Slovenskou bránou získal hlavnú cenu.
Hra je divácky úspešná a atraktívna pre rôzne vekové kategórie dospelých.
Autor predlohy a účinkujúci v inscenácii, Andrej Opálený, sa už niekoľko rokov venuje písaniu divadelných hier, spolupracuje s divadelnými súbormi pri ich inscenovaní. Inscenuje výlučne autorské texty. Pracuje s deťmi pri tvorbe autorských predstavení.
Režisér, Vladimír Mores je autorom dvadsiatich ôsmych divadelných hier. Režijne a autorsky spolupracuje s viacerými najmä amatérskymi divadlami, najvýraznejšie s Divadelným súborom Jána Palárika z Čadce. Takmer dvadsať rokov pôsobí ako pedagóg literárno – dramatického odboru ZUŠ L. Árvaya v Žiline.
Každoročne sa zúčastňuje amatérskych divadelných prehliadok.

Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 18.45 hod.).

Vstupné: 3,00 Eur (dospelí) / 2,00 Eur (študenti)
Mladiství (do veku 18 rokov), seniori a ZŤP – vstupné zadarmo.

Foto: Marek Jančúch