Zločin? / Martin Juríček

28.09.2017 o 19:00

Monodráma Zločin? vznikla na motívy diela ruského prozaika Fiodora Michajloviča Dostojevského, románu Zločin a trest z konca 19. storočia. Textovým materiálom pre tento absolventský projekt sa stali monologické a dialogické pasáže z románu Zločin a trest. Výsledkom tejto spolupráce sa stala monodráma Zločin?, ktorá prostredníctvom známej látky hľadá prepojenie medzi právom a spravodlivosťou v súčasnej spoločnosti.

Kapacita sály je obmedzená na 80 miest, odporúčame si preto rezervovať miesta vopred (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 18.45 hod.).

Réžia: Petra Kovalčíková
Autor: Kolektívna tvorba
Hudobný výber: Martin Juríček, Petra Kovalčíková
Scéna a kostýmy: Petra Kovalčíková, Dušan Krnáč, Martin Juríček
Hrajú: Martin Juríček
Dĺžka predstavenia: 45 minút

 

Foto: Marek Jančúch