Naživo s Danou Doricovou_online

12.11.2020 / 17:00

Online komentovaná prednáška k aktuálnej výstave plagátov od Jana Rajlicha ml. Prednáša Dana Doricová, kurátorka všetkých doterajších ročníkov súťažného trienále Ekoplagát.

Dana Doricová je historička umenia, kurátorka a vysokoškolská pedagogička. Venovala sa a venuje výstavám a publikovaniu o kresbe (celoslovenské výstavy kresby v PGU v Žiline, medzinárodné bienále kresby v Plzni, výstavy v NG Praha, MG Brno, GMB Bratislava, výstavy v Česku, Maďarsku, Poľsku, Nemecku), slovenskému umeniu 20. storočia i v súčasnosti (výstavy v PGU, na Slovensku a v zahraničí (Maďarsko, Poľsko, Slovinsko, Rumunsko, medzi nimi výstava Maľba a socha súčasnosti v Československu, Paríž 1988). Venuje sa aj keramickej tvorbe (Jitka Petrikovičová, Anna Horváthová, keramické sympóziá v Beladiciach). Od roku 1978 je kurátorkou medzinárodného trienále Ekoplagát, publikuje o ekologických témach vo výtvarnom umení, najmä plagáte.
Zakladala PGU v Žiline a pracovala v nej, od roku 1995 prednášala dejiny umenia na katedre VŠVU a na PF ŽU (dnes KU) v Ružomberku a na Univerzite 3.veku ŽU v Žiline. Bola kurátorkou Galérie VARIAS v Žiline.
Je autorkou alebo spoluautorkou viacerých monografických publikácií (Ladislav Berger, Mária Čorejová, Anna Horváthová, Jan Rajlich, publikačne spracovala tvorbu Jitky Petrikovičovej).

JAN RAJLICH ml. – Plagáty
Doc. Jan Rajlich ml. (1950, Vyškov, ČR, syn J. Rajlicha st., zakladateľa bienále grafiky v Brne) je predsedom Združenia bienále Brno, editor jeho spravodaja, člen porôt výstav plagátu vo svete, pedagóg a publicista. Tvorí najma v oblasti grafického dizajnu. Získal viacero cien, naposledy za plagát Yes/No (2018) v Lipsku. Jeho tvorba býva vystavená na takmer všetkých medzinárodných výstavách plagátov a je súčasťou významných zbierok. Tridsaťkrát vystavoval samostatne.

Výstava Jan Rajlich ml. – Plagáty v Rosenfeldovom paláci je sprievodným podujatím 15. medzinárodného trienále Ekoplagát ´2020 v Žiline. J. R. ml. pracoval ako člen jeho súťažných porột.
Kolekcia J. R. ml. obsahuje divadelné, športové a výstavné plagáty. Najrozsiahlejšiu časť tvoria voľné autorské plagáty. Sú osobité v domácom i v medzinárodnom kontexte. Prejavuje sa v nich jeho vzťah k obrazu i slovu. Majú štyri základné prvky – ručne písané autorské texty, drobnopisné kresby, obrazové symboly a autorské písmo. Prevrstvuje ich, prepája navzájom a vytvára z nich bohatý obsahový, výtvarný a výrazový celok.

Vysielanie sa uskutoční vo štvrtok, 12. novembra o 17:00 formou živého prenosu na FB stránke Rosenfeldovho paláca.

Záznam zo živého rozhovoru:
https://www.facebook.com/rosenfeldovpalac/videos/404908397353068/