NAŽIVO S JOZEFOM FEILEROM_online

05.11.2020 / 15:00

Jozef Feiler nás prevedie chodníkmi židovského cintorína, predstaví nám jeho históriu, symboliku ale aj známe osobnosti židovskej náboženskej obce.
V Žiline žili známe židovské rodiny, ako napríklad Spanyolovci či Wixovci, nás ale predovšetkým zaujíma rodina Rosenfeldovcov, miesto ich posledného odpočinku si predstavíme v rámci našej online prednášky.

Žilinský židovský cintorín patrí k najlepšie udržiavaným na Slovensku. Rozprestiera sa na západnej strane mesta na Jesenského ulici. Vpredu je kovová vchodová brána a po celej dĺžke je ohradený pevným múrom. Veľkosť cintorína je 40 x 180 metrov a nachádza sa tu viac ako 1450 hrobov. Za bránou sa nachádza javorová aleja a za ňou je rozsiahla ceremoniálna hala, ku ktorej sú z oboch strán pristavené malé budovy.
Presný dátum vzniku židovského cintorína v Žiline nie je známy. Spravoval ho spolok Chevra Kadiša, ktorý vznikol v roku 1865. Bol to dobrovoľný spolok v rámci židovskej komunity, ktorý sa staral o nemajetných, ťažko chorých a umierajúcich. Zariadil prevažnú časť povinností, ktoré súviseli s úmrtím človeka, rituálnou očistou (tohora), uložením do truhly, sprevádzaním na cintorín a pochovaním mŕtveho.

Hebrejský nápis nad vchodom na cintorín „כי אם יש אחריתותקותך לאתכרת“ je napísaný starou biblickou hebrejčinou, ktorej preklad znie: „Lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nezhynie“ alebo „Potom už bude dobre a tvoje čakanie ti nebude chýbať.“

Vysielanie sa uskutoční vo štvrtok, 5. novembra o 15:00 formou živého prenosu na FB stránke Rosenfeldovho paláca.
Budeme sa tešiť na Vašu online účasť a prípadné otázky v komentároch.

Záznam zo živého rozhovoru:
https://www.facebook.com/rosenfeldovpalac/videos/357705545509107/