NOC VÝSKUMNÍKOV: Šanca prežiť (r. Katarína Tekeľová, 2019)

30.09.2022

9:00 – 9:45
10:00 – 10:45

11:00 – 11:45

Ako vyzerá rok v záchrannej stanici pre voľne žijúce zvieratá. Jar rozkvitne a rozvonia aj chladnejšiu časť krásnej Oravy. Letné teploty dajú zabrať, no zároveň je to priestor na dlhší a pre mnohé zvieratá zaujímavejší pobyt vonku. Jeseň zahalí rána do tajomnej a dych berúcej inverzie a sfarbí okolitú prírodu tak, že neviete kam sa skôr pozrieť.
Zima tu býva taká, ako ju poznáme z pohľadníc. Je krásna, no studená a náročná pre všetkých.
Šanca prežiť otvára divákovi tri najsilnejšie príbehy, ktoré v záchrannej stanici zanechali nezmazateľnú stopu.
Napísali ich orlica Zoja, medvieďatá Kvetka a Albert a vlčica Daisy. Film je rozdelený na štyri ročné obdobia a každé jedno nesie so sebou svoje špecifiká. Film Šanca prežiť je autentický, odžitý a podčiarknutý vlastnou skúsenosťou a láskou k práci.

Réžia: Katarína Tekeľová
Stopáž: 37 minút

https://www.facebook.com/watch/?ref=external&v=661811567782762

Noc výskumníkov
Hlavný organizátor podujatia, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR, opäť pripravia bohatý a maximálne pestrý program, ktorý osloví všetky vekové kategórie a záujmové skupiny.
Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku, pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na vysokých školách.
Mottom 16. ročníka bude „Dôverujme vede“, ktorým chceme divákov a najmä mladých ľudí podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. Prostredníctvom pokusov a interaktívnych ukážok chceme ukázať, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy.
Naším cieľom je podnietiť mladých ľudí aj širokú verejnosť k tomu, aby si jednoduché pokusy vyskúšali aj doma a ich prostredníctvom lepšie spoznali vedu a ľudí, ktorí za ňou stoja. Okrem toho, chceme toto témou poukázať aj na potrebu verifikovania teoretických poznatkov a kritického a kreatívneho myslenia, ktoré sú potrebné vo všetkých oblastiach vzdelávania.
Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizon Europe, v časti – Marie Skłodowska-Curie actions pod číslom 101060946.
Európska noc výskumníkov vznikla z iniciatívy Európskej komisie a je paralelne organizovaná v 30 štátoch Európy.

Vstup zadarmo.