Vzdelávacie programy

Programy, ktoré ponúkame pre školy:

História a architektúra Rosenfeldovho paláca

 • žiaci sa počas prehliadky* hravou formou oboznámia s históriou RP, jeho pôvodnými obyvateľmi a ich zvykmi
 • okrem histórie je do výkladu zahrnutá aj architektúra RP, ktorá je bohatá na rôzne štýly a prvky
 • výklad je zakončený pracovným listom, kde si žiaci overia svoje vedomosti
 • program je vhodný pre všetky vekové kategórie, prispôsobený jednotlivým ročníkom
 • možnosť doplnkových tvorivých dielní**:
  • Secesná móda
   • ako vyzerala móda koncom 19. storočia a začiatkom 20. storočia?
   • navrhni oblečenie pre Ignáca a Júliu Rosenfeldovcov
  • Rosenfeldov palác
   • secesia a Rosenfeldov palác
   • Rosenfeldov palác je prázdny, poď ho zariadiť

 

*min. počet žiakov – 6, max. počet žiakov – 25/1 lektor

** časovo náročnejšie, max. 12 detí

 

Tvorivé dielne – Prieniky umenia a vedy 

Ako ovplyvnila veda umenie v 20.storočí?
Umenie v 20.storočí sa začalo výrazne odlišovať od umenia minulých rokov. Toto „nové“ umenie upriamilo svoju pozornosť na narastajúci vedecký pokrok vo svete. Súčasťou umenia sa tak stala napríklad psychológia i matematika.

V tvorivých dielňach sa žiaci oboznámia s vybranými umeleckými smermi (kubizmus, surrealizmus, abstraktný expresionizmus), ktoré boli najviac ovplyvnené vedou a vyskúšajú si výtvarné techniky, súvisiace s daným umeleckým smerom.

 

Na programy je potrebné sa vopred objednať  telefonicky  +421 (0) 41 764 969 2  alebo  e-mailom info@rosenfeldovpalac.sk