Rodinná sobota: Lomidrevo / Divadlo na hojdačke

22.05.2021 / 10:00

Rozprávka Lomidrevo tematicky čerpá zo zlatého fondu Pavla Dobšinského. Divadlo rozprávku dramatizovalo s cieľom šíriť pôvodnú slovenskú tvorbu a preto sa pridržiavajú klasického odkazu tejto rozprávky.

Lomidrevo je chlapec, ktorý dostal do daru veľkú silu. Keď vyrastie, vyberie sa do sveta. Na cestách stretne kamarátov – silákov Miesiželeza a Valivrcha. S veľkou fyzickou silou však treba narábať rozumne, aby sa neuškodilo ľuďom. Obrovská sila tiež nie je zárukou odvahy a čestnosti, Lomidrevo však svojim rozumom a odvahou vyslobodí unesené princezné, za čo si zaslúži kráľovskú nevestu. Veselé predstavenie s pesničkami pre divákov 3 – 10 rokov.

Dĺžka predstavenia je 45 minút.
Scenár: Andrea Chytčáková, Michal Legíň
Réžia: Michal Legíň
Scéna a bábky: Katarína Hajduková
Hudba:Lukáš Cintula
Texty piesní: Andrea Chytčáková
Hrajú: Alexandra Nečesaná, Alena Vojteková .
Ukážka:

Divadlo na hojdačke je občianske združenie, zamerané prevažne na tvorbu pre deti a mládež. Nezávislé divadlo, ktoré tvorí z vlastných zdrojov, s občasným prispením donorov a grantov.
Vznikli v júli 2009 ako platforma, ktorá združuje profesionálnych umelcov. Ich tvorba čerpá z námetov klasických autorov, blízke sú im aj občasné experimenty a tiež umelecké vzdelávanie.V r.2014 vytvorili druhý samostatne fungujúci zájazdový súbor v Bratislave, ktorý funguje paralelne so žilinskou centrálou. Od r.2015 sa venujú prevažne tvorbe súčasných autorských rozprávok pre deti, nakoľko majú pocit, že v slovenskom prostredí je nedostatok kvalitných súčasných dramatických textov, ktoré reflektujú súčasné umelecko – vzdelávacie potreby.

 

Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 9.45 hod.).

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe rúško, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy