Rodinná sobota online: Seuratova zimná krajina II.

18.12.2021 / 15:00

Online tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi. Voľné pokračovanie Malých dejín umenia a ďalšia technika pointilizmu s novým videom v sobotu 18.12. 2021 o 15:00 hod.

Poďte spolu s nami objavovať umenie zábavnou formou.

Keďže sa nemôžeme stretnúť osobne, pripravili sme si pre vás tvorivú dielňu vo forme videa.

Georges Seurat bol umelec, tvorca vedeckého spôsobu maľby, zvaného pointilizmus. Seurat tvoril svoje obrazy tak, že na plátno kládol drobné bodky čistej farby tesne vedľa seba. Tieto drobné farebné bodky, nanesené jedna vedľa druhej, dávajú potom príležitosť oku diváka opticky premiešať farbu, namiesto toho, aby sa farby miešali na plátne.
Pointilistické umenie sa vytvára olejovými farbami a v skratke je to len maľba bodkami. Komplikovanejší popis však znie, že je to technika, pri ktorej sa nemiešajú farebné pigmenty, ale namiesto toho sa na plátno nanášajú rôzne farebné body, ktoré sa samé miešajú v divákovej mysli a oku.
Rodinná sobota je podujatie, ktoré pripravujeme jeden krát do mesiaca, jej cieľom je vytvárať kreatívny priestor na spoločné trávenie voľného času rodín s deťmi a prispieť k vybudovaniu vzťahu k umeniu a kultúre. Každá Rodinná sobota je iná, organizujeme divadelné predstavenia pre deti, čítania, tvorivé dielne, v súvislosti s aktuálnou výstavou i mimo nej, oživujeme históriu a vraciame sa v čase prostredníctvom prehliadok v kostýmoch, tvoríme pre vás pracovné listy s rôznymi aktivitami a súťažami.

Projekt Malé dejiny umenia sa viaže k vizuálnemu umeniu konca 19. a začiatku 20. storočia. Zámerom je prostredníctvom tvorivých edukačných aktivít predstaviť deťom aj dospelému publiku, čo sa dialo vo svete umenia a aké osobnosti žili súbežne s rodinou Rosenfeldovcou, ktorej vzťah k umeniu sa odrazil aj v architektúre paláca.

Pracovný list: STIAHNI TU