PF 2023

Milí priatelia.

Schyľuje sa ku koncu roka a nastáva začiatok toho nového. Chceme sa poďakovať za priazeň všetkým návštevníkom, umelcom, hudobníkom, prednášajúcim a všetkým, s ktorými akýmkoľvek spôsobom spolupracujeme na živote, programe a všakovakých aktivitách Rosenfeldovho paláca.
Bez vás by to nemalo zmysel.

Prajeme pokojný záver roka 2022 a pokojný vstup do roku 2023, vinšujeme príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko dobré v novom roku, vidíme sa.

Kolektív Rosenfeldovho paláca – David, Simona, Viktória, Lenka, Michal, Števka, Palo a Lida