Pondelky v apríli je Rosenfeldov palác otvorený do 18.00

Pondelky 3., 10., a 24. apríla je Rosenfeldov palác otvorený do 18.00 hod.

Máte možnosť pozrieť si prebiehajúcu výstavu fotografií – Farm Security Administration 1935 – 1943

Tešíme sa na Vás.

 

Výstava Farm Security Administration 1935 – 1943

Projekt pod vedením Roya Emersona Strykera zaznamenáva a propaguje program pomoci farmárom po hospodárskej kríze v Spojených štátoch amerických a je legendou a vzorom pre systematickú fotografickú dokumentáciu sociálneho charakteru. Tematickým, autorským, kvantitatívnym a kvalitatívnym rozsahom zostáva dodnes v histórii fotografie neprekonaným. Počas 8 rokov bolo vytvorených pre FSA 270 tisíc fotografií.

Výstava prezentuje ich ikonický zlomok – 140 fotografií od 18 autorov.

Máme príležitosť vnímať účinok empatie a emocionálnu naliehavosť vybraných fotografií, ktoré sú súčasťou fondu Knižnice kongresu Spojených štátov amerických vo Washingtone.

Autor koncepcie Radovan  Kodera, oz Pro Photo

Foto: Dorothea Lange, Migrujúca matka