Pozvanie na prednášku o histórii budovy Rosenfeldovho paláca

V utorok 25.10.2016 o 17:00 sa bude konať prednáška o histórii budovy Rosenfeldovho paláca. Prednášať bude metodik pamiatkovej obnovy Vladimír Majtán z Krajského Pamiatkového Úradu v Žiline. Súčasťou prednášky bude aj komentovaná prehliadka.

 

pozvanka123