O histórii budovy Rosenfeldovho paláca

25.10.2016 o 17:00

O histórii budovy Rosenfeldovho paláca bude prednášať metodik pamiatkovej obnovy Vladimír Majtán z Krajského Pamiatkového Úradu v Žiline. Súčasťou prednášky bude aj komentovaná prehliadka.

 

pozvanka123