Rosenfeldov palác a jeho okolie

Pozývame Vás na prednášku Mgr. Petra Štanského na tému  :  Rosenfeldov palác a jeho okolie – Synagóga, Rakúsko  – uhorská obchodná banka a Uhorské štátne reálne gymnázium. 

Prednáška sa bude konať dňa 17. januára 2017 o 17.00 hod. v priestoroch Rosenfeldovho paláca a bude prezentovaná história týchto budov, územia a ulíc, kde sú tieto významné stavby, tvoriace jednu z najkrajších častí mesta.