Biodromálny cyklus človeka II. / Katarína Nádaská

15.02.2022 / 17:00

Kultúrno – historická analýza zvykov a rituálov spojených so životom človeka.

Aké prechodové rituály poznali v minulosti naši predkovia, ako vyzeral mládenecký, či dievocký krst?
Ako sa v minulosti randilo, čo to bol zálety, zásnuby a prečo svadba trvala až 14 dní? Čo všetko sa dalo vyčítať z ľudového odevu a prečo nebožtíka vyťahovali na márach cez strechu v dome?

O týchto archaických obradoch a zvykoch si podrobne povieme v druhej časti etnologickej prednášky s Katarínou Nádaskou.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy.
Vzhľadom na aktuálne opatrenia môžu hromadné podujatia v Rosenfeldovom paláci navštíviť osoby spadajúce do skupiny OP, tzn. osoby plne zaočkované alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19 za ostatných 180 dní.

Vstup zadarmo.