Bližšie k umeniu / Daniela Krajčová

29.06.2021 / 17:00

Diskusia o inšpirácii, múzach a tvorbe známych umelkýň. Moderuje Dana Doricová.

Hostkou moderovanej diskusie je akad. mal. Daniela Krajčová.

‚Keď vstúpite do ateliéru akad. mal. Daniely Krajčovej, ocitnete sa uprostred obrazov, kresieb, keramických a drôtovaných plastík. Uvoľnený rukopis jej obrazov a kresieb celkom prirodzene obvíja obrysy postáv, krajiny, zvierat. Hmýriace sa línie, pripomínajúce ornament, vypĺňajú celú plochu alebo jej časť, nekonečná čiara sa zľahka dotýka našej predstavivosti. Na prvý pohľad je zrejmé, že Daniela Krajčová kladie rovnakým dielom dôraz na farbu i tvar. Kolorit je výrazný, prechádza od žiarivých oranžových a žltých tónov, cez červenú, k hĺbavej hnedej až po tyrkysovo-modrú.
Z obrazov priam vyžaruje vizuálna pohoda a nevšedná dynamická atmosféra. Autorka do nich vkladá vlastné predstavy prepletené inšpiráciou obyčajných chvíľ i neobyčajných ciest z cudzokrajných diaľok.
K obľúbeným patria jej netradičné kombinácie techník, kde spája kresbu, maľbu, koláž či maľbu na sklo do osobitých, originálnych kompozícií. Hravé a detsky veselé sú ilustrácie, v ktorých akoby Daniela vstúpila do duše dieťaťa.
Keramika tvorí neoddeliteľnú súčasť jej tvorby – jej zverokruh je netypický od kozorožcov, býkov, levov cez sovy a opice až ku korytnačkám, a leguánom. Realizmus sa celkom bez výhrad prispôsobuje jej farebnej fantázii. Madony majú priam exotický vzhľad, anjeli so širokými očami nás hladia drôtenými krídlami. Jej tvorba nepodlieha módnym vlnám, svoje figurálne kompozície vkladá do abstrakcie, abstraktné prvky vytvárajú vlastný, konkrétny svet. Akoby bola hrou. Uvoľnenou, prežiarenou radosťou, predstavivosťou a pohodou. Tieto nadčasové atribúty v sebe nesú diela Daniely Krajčovej a čo viac, dokážu ich prenášať i do priestoru v ktorom sa ocitnú.‘

Mgr. Darina Arce

– Narodená 23.1.1955 v Žiline
– ukončila štúdium VŠVU v Bratislave v roku 1981, odbor monumentálna maľba (doc. D.Castiglione, doc. I. Vychlopen)
– tvorí v oblasti maľba, kresba, keramická a drôtená plastika, ilustrácia
– žije v Žiline-Trnovom
– vystavuje doma aj v zahraničí

Je členkou Spolku výtvarníkov Slovenska

Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).
Vstupné zadarmo.
Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe rúško, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy. Preukázanie sa testom už nie je potrebné.
Tešíme sa na Vás!