PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Formáty kultúry v regiónoch východu / Adam Macko

24.05.2022 / 17:00

Regionálne štruktúry prechádzajú v posledných rokoch generačnou obmenou. Vracajú sa vzdelaní a rozhľadení ľudia, ktorí iniciujú aj v kultúrnom segmente nové naratívy. Udržateľný prístup k umeniu, kultúre, spoločenský a environmentálnym témam nie je jednoduché reprezentovať ani vo veľkých mestách. V delokalizovanom periférnom prostredí regiónov, ako Spiš, vznikajú špecifické výzvy zohľadňujúce lokálne vnímanie. Tieto miesta tak môžu prinášať správu o aktuálnom potenciáli slovenských obcí. Príkladom je nezávislé kultúrne centrum EQO (priestor interaktívnej kultúry) v Spišskom Hrhove, ktorý dramaturgicky vedie Adam Macko.

EQO je nezávislý priestor pre súčasné umenie. Formát white-cube galérie v delokalizovanom periférnom prostredí prezentuje aktuálne podoby vizuálneho umenia, performance a teoretických diskusií. V kontraste k mestskej tradícií jeho pôvodu sú tu umelci a performeri v kontexte vidieka, zelene a pomalosti v dynamizovanom svete. Dôraz nemenný – vždy najvyššia kvalita, originalita, sústredenosť, sloboda a invenčnosť.

Adam Macko (*1989, Levoča)
Vizuálny umelec & kurátor. V roku 2021 obhájil dizertačnú prácu na tému Hybridný potenciál maľby na Fakulte výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. V umeleckej teórií sa venuje inštitucionálnej fragmentácií, posthumanistickým teóriám telesnosti a periférnej tvorbe umeleckých komunít. Je kurátorom v nezávislej galérií EQO v Spišskom Hrhove. Kurátorsky pripravil projekty aj pre Galériu umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, galériu Šopa v Košiciach či Industru v Brne.

www.eqo.sarahs.sk
facebook.com/EQOsarahs
instagram.com/eqosarahs

Vstup zadarmo.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).