PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Galéria umenia a prax / Eva Ľuptáková

25.04.2023 / 17:00

Na prednáške sa porozprávame o význame slova umelecká galéria a povieme si, čo umelecká galéria vlastne je. Povieme si o vzniku, vývoji a rozvoji Oravskej galérie v Dolnom Kubíne, založenej v roku 1965. Čo spôsobilo jej zmenu z regionálnej na galériu celoslovenského významu?
Zameriame sa aj na rôzne vyvstávajúce otázky. Čo by malo byť prioritou galérie? Je galéria miestom poznania a zážitku?
Eva Ľuptáková je slovenská umelecká historička, kurátorka výstav, súdna znalkyňa. V rokoch 1984-2020 bola riaditeľkou Oravskej galérie v Dolnom Kubíne. Je tiež držiťeľkou mnohých ocenení ako napríklad Cena ministra kultúry Slovenskej republiky či Cena Mariána Várossa.Ako kultúrna a umelecká inštitúcia sme sa rozhodli zarámcovať série prednášok o umení, ktoré sme nazvali “Bližšie k umeniu“. Tento rámec sme už použili pri niektorých prednáškach aj v minulosti, avšak až teraz dozrel čas aj pre nás ho uchopiť z pozície jasného dramaturgického celku. „Bližšie k umeniu“ bude predstavovať a približovať širokej verejnosti témy dotýkajúce sa výtvarného umenia vo všeobecnosti, ale aj v jeho konkrétnosti.
Na umenie sa nie vždy stačí len pozerať, ale treba sa o ňom aj rozprávať, pochopiť a vedieť “prečítať“. Považujeme za umenie komunikovať umenie vám – návštevníkom. Tento dialóg je dôležitý pre jeho uchopenie a pochopenie na úrovni každého z nás. Chceme informovať, vzdelávať, rozvíjať diskusie nad umením – približovať ho. Oslovujeme odborníkov a ľudí ktorí majú čo povedať k problematike umenia a vďaka nim byť bližšie k umeniu.Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo