Bližšie k umeniu: „Umenie nemlčí, pozrite sa!“ / Lukáš Makky

22.02.2022 / 17:00

Prednáška o interpretácií výtvarného diela.
Umelecké diela nemlčia, nie sú nemé a nie sú ani našimi nenápadnými spoločníkmi, ale – rovnako – neprehovárajú sami od seba a nahlas. Potrebujú niekoho, kto ich vypočuje, niekoho, kto im venuje patričnú pozornosť a pozorným pohľadom nájde štrbiny reality a možnosti komunikácie, ktoré využije a opýta sa. Stačí len pozrieť sa (ale predovšetkým dívať sa) „počúvať“ a pýtať sa.Umenie potrebuje recipientov (nás) rovnako ako potrebujeme my umenie. Ale ako to býva so všetkým hodnotným, rozhovor s umením nie je ľahký a neplynie sám od seba. Jeho prehovor si musíme zaslúžiť, musíme ho iniciovať a venovať mu energiu. Prednáška „Umenie nemlčí, pozrite sa!“ sa pokúsi ukázať ako si má recipient všímať tie pravé momenty umeleckého diela, ako má odhaliť tie najjemnejšie, nenápadne výkriky umeleckého diela.V stručnej a prijateľnej podobe predstaví viaceré interpretačné prístupy, ktoré nebudú pre návštevníkov prednášky len abstraktom teoretických informácií, ale možným návodom, ako porozumieť umeniu a ako sa s umeleckým dielom naozaj „rozprávať“.Doc. Mgr. Lukáš Makky, PhD. vyučuje na Inštitúte estetiky a umeleckej kultúry na Prešovskej univerzite v Prešove. Vo svojej výuke sa venuje výtvarnému umeniu, filmu a estetike. Vydal už niekoľko publikácií a podieľal sa na tvorbe festivalu Akademický Prešov a taktiež je členom organizačného tímu Unesco Philosophy Day Night. Mimo iné je tiež členom redakčnej rady časopisov ESPES, Výtvarná výchova (CZ) či Yearbook of Mooving Image Studies (DE). V rámci estetiky je taktiež členom International Asociation of Aesthetics (IAA) a Spoločnosti pre estetiku na Slovensku (SPES).

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy.
Vzhľadom na aktuálne opatrenia môžu hromadné podujatia v Rosenfeldovom paláci navštíviť osoby spadajúce do skupiny OP, tzn. osoby plne zaočkované alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19 za ostatných 180 dní.

Vstup zadarmo.