PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Móda počas druhej svetovej vojny na Slovensku / Zuzana Dedík Šidlíková

16.06.2023 / 17:00

Ako sa odrážali vojnové podmienky slovenského štátu na odievaní domáceho obyvateľstva? Prednáška otvorí nielen témy módnych dobových trendov v lesku nových filmových ikon a fungovanie domácich odevných podnikov, ale priblíži aj drámy našich hospodárskych dejín spojené s arizáciami.
Zuzana Dedík Šidlíková vyštudovala vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského a odevný dizajn na Vysokej škole výtvarných umení. Absolvovala stáže na umeleckopriemyselných školách v Prahe, v nemeckom Kieli a Hamburgu.
Pracovala ako redaktora časopisu Designum v Slovenskom centre dizajnu. V roku 2010 získala doktorát na VŠVU v Bratislave, kde sa v ďalších rokoch venovala výskumnej a pedagogickej činnosti. Je zakladateľkou zbierky módy a textilu v Slovenskom múzeu dizajnu. Je autorkou kníh Móda na Slovensku v medzivojnovom období, Textilná tvorba a dizajn v 20. a 21. storočí, Stratená mÓDA – Odevná kultúra na Slovensku v rokoch 1945 – 1989, a spoluautorkou knihy Móda na Slovensku, stručné dejiny odievania a Karol Kállay – zaostrené na krásu.

Ako kultúrna a umelecká inštitúcia sme sa rozhodli zarámcovať série prednášok o umení, ktoré sme nazvali “Bližšie k umeniu“. Tento rámec sme už použili pri niektorých prednáškach aj v minulosti, avšak až teraz dozrel čas aj pre nás ho uchopiť z pozície jasného dramaturgického celku. „Bližšie k umeniu“ bude predstavovať a približovať širokej verejnosti témy dotýkajúce sa výtvarného umenia vo všeobecnosti, ale aj v jeho konkrétnosti. Na umenie sa nie vždy stačí len pozerať, ale treba sa o ňom aj rozprávať, pochopiť a vedieť “prečítať“. Považujeme za umenie komunikovať umenie vám – návštevníkom. Tento dialóg je dôležitý pre jeho uchopenie a pochopenie na úrovni každého z nás. Chceme informovať, vzdelávať, rozvíjať diskusie nad umením – približovať ho. Oslovujeme odborníkov a ľudí ktorí majú čo povedať k problematike umenia a vďaka nim byť bližšie k umeniu.

Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo