PREDNÁŠKA BLIŽŠIE K UMENIU: Od remesla ku konceptu – podoby autorského šperku / Daniela Mládenková

16.05.2023 / 17:00

Potreba zdobiť sa sprevádza ľudstvo celou jeho históriou, aj keď zo začiatku bola úloha šperkov skôr praktická – slúžili na zopnutie odevu, pečatenie dokumentov, pripisovala sa im magická ochranná moc, boli ukazovateľom spoločenského postavenia svojho nositeľa, alebo príslušnosti k istej skupine, mohli ukrývať jed, či spomienku na blízku osobu.
V 20. storočí sa šperk stáva svojbytným umeleckým artefaktom, ktorého hodnota je viac výtvarná, ako materiálna. Menia sa používané materiály, ale aj rozmery, šperk sa stáva nositeľom myšlienky, komentuje aktuálne dianie v spoločnosti a jeho „nositeľnosť“ už nie je primárnym kritériom hodnotenia.
Jeho tvorbe sa venujú sochári, architekti, scénografi, maliari, textilní, keramickí a sklárski výtvarníci.
Vznikajú galérie zamerané na oblasť autorského šperku a školy, kde sa dá šperk študovať ako samostatný umelecký odbor.
Prednáška priblíži rôznorodé aspekty v tvorbe výtvarného šperku, kde dôležitú úlohu zohráva experiment, intuícia, pohrávanie s fantáziou, presahy do iných sfér umeleckej tvorby ale aj moderné technológie a materiály.

Daniela Mládenková je jednou z prvých absolventiek ateliéru S+M+L_XL – KOV A ŠPERK na VŠVU v Bratislave, ktorý založil v roku 1990 Doc. Anton Cepka, akad. soch., a ktorý od roku 1995 až do súčasnosti vedie prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
V súčasnosti pedagogicky pôsobí na Škole umeleckého priemyslu v Žiline.

Ako kultúrna a umelecká inštitúcia sme sa rozhodli zarámcovať série prednášok o umení, ktoré sme nazvali “Bližšie k umeniu“. Tento rámec sme už použili pri niektorých prednáškach aj v minulosti, avšak až teraz dozrel čas aj pre nás ho uchopiť z pozície jasného dramaturgického celku. „Bližšie k umeniu“ bude predstavovať a približovať širokej verejnosti témy dotýkajúce sa výtvarného umenia vo všeobecnosti, ale aj v jeho konkrétnosti.
Na umenie sa nie vždy stačí len pozerať, ale treba sa o ňom aj rozprávať, pochopiť a vedieť “prečítať“. Považujeme za umenie komunikovať umenie vám – návštevníkom. Tento dialóg je dôležitý pre jeho uchopenie a pochopenie na úrovni každého z nás. Chceme informovať, vzdelávať, rozvíjať diskusie nad umením – približovať ho. Oslovujeme odborníkov a ľudí ktorí majú čo povedať k problematike umenia a vďaka nim byť bližšie k umeniu.Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo