Prednáška BLIŽŠIE K UMENIU: Stručné dejiny severského filmu / Juraj Malíček

21.02.2023 / 17:00

Krátky a veľmi stručný prehľad dejín severskej kinematografie, alebo, čo by sme mali vedieť o severskom filme bez ohľadu na to, či sa nám páči, alebo nie.
doc. Mgr. Juraj Malíček, PhD. je vysokoškolský pedagóg na Filozofickej fakulte na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre.
Venuje sa hlavne teórií populárnej kultúry a tiež dejinám kinematografie a interpretácii filmového diela. Okrem výučby sa venuje tiež publikačnej činnosti a má skúsenosti ako redaktor či šéfredaktor v printových a internetových médiách. Okrem prehliadky severského filmu SCANDI 2023 tak prinášame aj teoretický pohľad na túto svojbytnú kinematografiu.Ako kultúrna a umelecká inštitúcia sme sa rozhodli zarámcovať série prednášok o umení, ktoré sme nazvali “Bližšie k umeniu“. Tento rámec sme už použili pri niektorých prednáškach aj v minulosti, avšak až teraz dozrel čas aj pre nás ho uchopiť z pozície jasného dramaturgického celku. „Bližšie k umeniu“ bude predstavovať a približovať širokej verejnosti témy dotýkajúce sa výtvarného umenia vo všeobecnosti, ale aj v jeho konkrétnosti. Na umenie sa nie vždy stačí len pozerať, ale treba sa o ňom aj rozprávať, pochopiť a vedieť “prečítať“. Považujeme za umenie komunikovať umenie vám – návštevníkom. Tento dialóg je dôležitý pre jeho uchopenie a pochopenie na úrovni každého z nás. Chceme informovať, vzdelávať, rozvíjať diskusie nad umením – približovať ho. Oslovujeme odborníkov a ľudí ktorí majú čo povedať k problematike umenia a vďaka nim byť bližšie k umeniu.Vstup: 3,00 Eur (dospelí – 18+) / 2,00 Eur (študenti – ZŠ, SŠ, VŠ)
Deti (do veku 6 rokov), seniori a ZŤP – vstup zadarmo