PREDNÁŠKA: Cestovateľské výpravy Irmy Stern / Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4

16.07.2024 / 17:00

Prednáša Bc. Matěj Dvořák.

Irma Stern bola juhoafrická umelkyňa, ktorá počas svojho života dosiahla medzinárodné uznanie.
Irma Stern veľa cestovala po Európe a preskúmala južnú Afriku, Zanzibar a oblasť Konga. Tieto cesty jej poskytli širokú škálu námetov na maľby a umožnili jej získať a zhromaždiť zbierku artefaktov. Stern mala v úmysle počas svojho života veľa cestovať: napríklad na Madeiru, do Dakaru v Senegale, na Zanzibar, do oblasti Konga, do Izraela, Turecka, Španielska, či do Francúzska. Stern tiež veľa cestovala po Južnej Afrike, napríklad do Svazijska a Pondolandu, Namaqualandu, alebo do Východného Kapska. Odmietla však cestovať alebo vystavovať v Nemecku počas obdobia nacistického režimu v rokoch 1933 až 1945. Výsledkom týchto expedícií bolo množstvo umeleckej tvorivosti a energie, ako aj vydanie dvoch ilustrovaných časopisov: Kongo, ktorý bol vydaný v roku 1943, a Zanzibar v roku 1948.

Cestovateľské výpravy Irmy Stern viac predstaví Matěj Dvořák. Objavujte umenie zábavnou formou spolu s nami.

Bc. Matěj Dvořák je študentom dejín umenia na Masarykovej Univerzite v Brne. Vo svojej výskumnej činnosti sa zaoberá dejinami afrického a európskeho umenia a ich vzájomnými vzťahmi a prepojeniami.
Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4 nadväzuje na úspešné tri ročníky, počas ktorých sa podarilo predstaviť návštevníkom rôznych umelcov a umelecké skupiny, ktoré existovali počas obdobia, kedy žila rodina Rosenfeldovcov a ich vzťah k umeniu sa odrazil na architektúre paláca, ktorý dali postaviť. Predstavovanie umelcov cez tvorivé edukačné aktivity širokej verejnosti, ktorí žili a tvorili v rovnakom čase ako Rosenfeldovci, je opäť zámerom celého projektu. Na tomto ročníku si predstavíme umelkyne Fridu Kahlo, Georgiu O’ Keeffe , Irmu Stern a Hilmu Af Klint. Poďte s nami nazrieť za oponu tvorivého procesu týchto umelcov konca 19. a začiatku 20. storočia. Vítaní sú všetci, ktorí majú chuť spoznávať umenie.

Na jednotlivé tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých je nutné sa vopred prihlásiť (milan.hrbek@rosenfeldovpalac.sk, +421 41 7649 692).
Neplatí pre prednášky, ale odporúčame taktiež rezerváciu.

Vstup zdarma.

Tešíme sa na Vás!

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4 sú súčasťou festivalu Ignácove dni v Rosenfeldovom paláci.

Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V spolupráci so Štúdiom Mestského divadla Žilina o.z.

Foto: Rosenfeldov palác