Chránené územia a rastliny žilinského regiónu

24.04.2018 o 17:00

Apríl je mesiac lesov a nielen o nich bude rozprávať Květa Kicková z Považského múzea v Žiline.

Rozprávanie o výnimočných rastlinách, o ich ekológii a výskyte. Botanička Považského múzea sprostredkuje prehľad chránených území širšieho okolia Žiliny a regionálne významných chránených rastlín. Výber z druhov, ktoré sa tu vyskytujú a ktoré vďaka svojej vzácnosti a ohrozenosti zasluhujú náš zvýšený záujem. Z chránených území budú spomenuté vybrané národné parky, chránené krajinné oblasti, prírodné rezervácie, prírodné pamiatky, chránené areály alebo územia európskeho významu vyhlásené práve z dôvodu ochrany nelesných rastlinných spoločenstiev. Predstavené budú napríklad ekologické fenomény Krivánskej Malej Fatry, Súľovských vrchov a spoločenstiev mokradí, ktoré tvoria centrá biodiverzity v krajine. Rastliny žijú v tesnej previazanosti na svoje životné prostredie a poznaním ich nárokov sa dajú sledovať zákonitosti základných prírodných procesov. Flóra odzrkadľuje stav krajiny a preto s ňou úzko súvisí aj problematika starostlivosti o ohrozené biotopy zo strany človeka.

 

Foto: Marek Jančúch