PREDNÁŠKA: Dekoratívnosť Alfonsa Muchu / Mgr. Jana Migašová, PhD.

12.07.2022 / 17:00

PREDNÁŠKA / Malé dejiny umenia alebo leto s umením 2: Dekoratívnosť Alfonsa Muchu
Prednáša Mgr. Jana Migašová, PhD.

Alfons Mucha patrí medzi tvorcov secesného štýlu. Rozpútal dekoratívnu fantáziu, uvoľnil energiu ornamentu ako nikto iný z jeho súčasníkov. Mucha je prvý štylista, umelecký riaditeľ, režisér, dramaturg krásnej ilúzie a modernej poézie reklamy. Niekde na pomedzí geniálnej intuície a neuveriteľnej kresliarskej rutiny vystihol sny ľudí i potreby doby. Svoj veľký dekoratívny talent dal do služieb nového exotizmu, ktorý zaplavil ulice miest a prenikol aj do interiéru.

O jeho živote a dielach nám porozpráva Jana Migašová.

Mgr. Jana Migašová, PhD. je docentkou na Inštitúte estetiky a umeleckej kultúry Filozofickej fakulty PU v Prešove. Venuje sa najmä výtvarnej moderne a súčasnej vizuálnej kultúre na Slovensku. Baví a teší ju výskum periférnych estetických fenoménov najmä tzv. “primitivizmu”, gýču a campu. Rada spolupracuje so svojimi študentmi a učí predovšetkým dejiny a teóriu výtvarného umenia. V ostatnom čase sa “pustila” do kurátorských projektov a v roku 2022 pripravila výstavu združenia Per Spectrum (Krajská galéria v Prešove) a výstavu mladých autorov s názvom Dražé – v mestskej galérii Caraffka.

Projekt Malé dejiny umenia alebo leto s umením 2, nadväzuje na úspešný prvý ročník a opäť sa viaže k vizuálnemu umeniu konca 19. a začiatku 20. storočia. K obdobiu, v ktorom žila rodina Rosenfeldovcov, odrážajúcom sa v architektúre paláca, ktorý dali postaviť.
Zámerom projektu je cez tvorivé edukačné aktivity pokračovať v predstavovaní osobností zo sveta umenia, žijúce a tvoriace súbežne s Rosenfeldovcami, verejnosti. Cieľom projektu je zrealizovanie prednášok, workshopov pre dospelých, seniorov a tvorivých dielní pre deti počas mesiaca júl. Pokúsime sa opäť nazrieť za oponu tvorivého procesu umelcov konca 19. a začiatku 20. storočia.

Na jednotlivé tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých je nutné sa vopred prihlásiť (simona.domanicka@rosenfeldovpalac.sk, 0905 526 289).
Neplatí pre prednášky, ale odporúčame taktiež rezerváciu.

Vstup zdarma.

Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
V spolupráci so Štúdiom Mestského divadla Žilina o.z.

Zdroj textu: Vytvarnavychova.sk