História a rekonštrukcia Rosenfeldovho paláca

17.09.2019 / 17:00

V septembri sú to tri roky od rekonštrukcie Národnej kultúrnej pamiatky, jednej z najkrajších architektonických skvostov, Rosenfeldovho paláca.
Mestský palác, pomenovaný po majiteľovi, Žilinskom bankárovi, Ignácovi Rosenfeldovi, bol postavený v r. 1907 podľa architekta Nicoletta Rautera. Je jednou z najkrajších pamiatok v meste a najväčšou kultúrnou pamiatkou v majetku mesta (vyhlásená bola v r. 2009). Zachoval sa takmer v pôvodnom stave s mnohými umelecko-remeselnými detailmi, akými sú napríklad okenné a dverné výplne s ozdobnými kovovými mrežami, drevené obklady stien, štukatérska výzdoba interiérov, pôvodné svietidlá, vitrážové leptané sklá okien, monumentálne hlavné schodisko s mramorovým zábradlím, kovové zábradlie zadného schodiska, ale aj kovaný plot s hlavnou bránou. Okrem pamiatkových, umeleckých, výtvarných a architektonických hodnôt je hodnotný i z hľadiska ucelenosti diela a spoločenského významu. Svojím významom prekračuje hranice Slovenska.

O histórii majestátnej budovy, ale aj o živote jej bývalých majiteľov, bude prednášať historik Peter Štanský.
Ako prebiehala rekonštrukcia, ako sa reštaurovala štuková výzdoba interiéru, a či všetko prebehlo podľa pravidiel pamiatkového úradu, nám porozpráva Vladimír Majtan.
A nakoniec, o tom ako Rosenfeldov palác žije teraz, o jeho kultúrno – osvetovej činnosti Vám porozprávame my, tím Rosenfeldovho paláca.

 

Foto: Marek Jančúch