PREDNÁŠKA: Kvety zblízka Georgie O’ Keeffe / Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4

10.07.2024 / 17:00

Prednáša PhDr. Marta Herucová, PhD.

Georgia O’Keeffe bola americká maliarka a kresliarka, ktorej kariéra trvala sedem desaťročí a ktorej dielo zostalo do značnej miery nezávislé od hlavných umeleckých smerov.
V roku 1918 sa na žiadosť galeristu a kunsthistorika Alfreda Stieglitza presťahovala do New Yorku a začala sa vážnejšie venovať výtvarnej tvorbe. Nadviazali profesionálny a osobný vzťah, ktorý viedol k ich svadbe. O’Keeffe vytvorila mnoho foriem abstraktného umenia vrátane detailných záberov kvetov, ktoré podľa mnohých predstavovali vulvy, hoci O’Keeffe tento zámer dôsledne popierala.
Viac o osobnosti Georgie O’Keeffe sa dozviete na prednáške Marty Herucovej. Objavujte umenie zábavnou formou spolu s nami.

Historička umenia PhDr. Marta Herucová, Ph.D., pochádza zo starej bratislavskej rodiny. Študovala na univerzitách v Bratislave a Olomouci. Pracuje v Ústave dejín umenia Centra vied SAV. Publikovala desiatky prác zameraných na identifikačné, ikonografické a interpretačné problémy, napr. o buste Cecílie Gonzagy v Levoči (Paríž 2021), Fantacchiottiho soche anjela v Stupave (Florencia 2021), orientálnych obrazoch v Topoľčiankach (Oxford 2020), umení okolo roku 1800 na Slovensku (Opava 2019) a ďalších. Zaujíma sa o dokumentovanie umeleckých artefaktov ako základov kultúry.

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4 nadväzuje na úspešné tri ročníky, počas ktorých sa podarilo predstaviť návštevníkom rôznych umelcov a umelecké skupiny, ktoré existovali počas obdobia, kedy žila rodina Rosenfeldovcov a ich vzťah k umeniu sa odrazil na architektúre paláca, ktorý dali postaviť. Predstavovanie umelcov cez tvorivé edukačné aktivity širokej verejnosti, ktorí žili a tvorili v rovnakom čase ako Rosenfeldovci, je opäť zámerom celého projektu. Na tomto ročníku si predstavíme umelkyne Fridu Kahlo, Georgiu O’ Keeffe , Irmu Stern a Hilmu Af Klint. Poďte s nami nazrieť za oponu tvorivého procesu týchto umelcov konca 19. a začiatku 20. storočia. Vítaní sú všetci, ktorí majú chuť spoznávať umenie.

Na jednotlivé tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých je nutné sa vopred prihlásiť (milan.hrbek@rosenfeldovpalac.sk, +421 41 7649 692).
Neplatí pre prednášky, ale odporúčame taktiež rezerváciu.

Vstup zdarma.

Tešíme sa na Vás!

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4 sú súčasťou festivalu Ignácove dni v Rosenfeldovom paláci.

Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V spolupráci so Štúdiom Mestského divadla Žilina o.z.

Foto: Rosenfeldov palác