Náboženský svet starých Slovanov / Katarína Nádaská

09.11.2021 / 17:00

Mali Slovania pred prijatím kresťanstva svoju vieru? A čomu vlastne verili? Ako vyzerali religiózne obrady starých Slovanov? Mali božstvá a koľko ich bolo?

Na tieto i iné otázky budeme hľadať odpovede spolu s historičkou a etnologičkou Katarínou Nádaskou.
V prednáške sa dozvieme, akú úlohu mal žrec, čo boli božištia a obetištia, či mali Slovania chrámy, aké dary prinášali svojim bohom o ktorých si podrobne povieme. Pripomenieme si najznámejšie staroslovanské sviatky a spôsob ich svätenia a nevynecháme ani nižšie démonické bytosti, ktorým Slovania preukazovali patričnú úctu.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).

Vstup zadarmo.

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy. Vzhľadom na aktuálne opatrenia môžu hromadné podujatia v Rosenfeldovom paláci navštíviť osoby spadajúce do skupiny OTP, tzn. osoby plne zaočkované, testované PCR testom (platný 72 hodín), Ag testom (platný 48 hodín) alebo osoby, ktoré prekonali COVID-19 za ostatných 180 dní.

Foto: Marek Jančúch