Prednáška: Predstavenie inkluzívneho kina

11.02.2020 / 17:00

Predstavenie inkluzívneho kina a ako lepšie porozumieť deťom s ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder/Porucha aktivity a pozornosti)

Projekt inkluzívneho kina vznikol ako reakcia na potreby rodičov detí, pre ktoré je návšteva obyčajného kina výzvou, možno až nereálnou predstavou. Inšpirovali sme sa už existujúcim konceptom z Bratislavy, ktorý funguje v kine Lumière.
Myšlienku a význam inkluzívneho kina predstaví Mgr. Júlia Švecová, ktorá pracuje ako školská psychologička na základnej škole. Svoje vzdelanie si aktuálne dopĺňa vo výcvikovom programe v Adlerovskom poradenstve, ktoré sa zameriava aj na prácu s dieťaťom a celým rodinným systémom. V rámci doktorandského štúdia na Palackého Univerzite v Olomouci sa venuje bádaniu v oblasti vzťahovej väzby. Na prednáške sa dozviete čo je to ADHD, ako sa prejavuje, či je náročné ho diagnostikovať a aké je to byť v koži takéhoto dieťaťa. Priblížime si aktuálnu situáciu detí s ADHD na školách v Žiline a spoločne sa zamyslíme aj nad ich ďalším smerovaním. Vítaní sú nie len rodičia a rodinní príslušníci detí s ADHD, ale všetci tí, ktorých táto téma zaujíma a chceli by sa dozvedieť viac.

Život detí s autizmom
Mgr. Barbora Hreusová pracuje s deťmi s autizmom už 10 rokov v RCA (Regionálne centrum autistov) Bánová. Pred rokom sa jej podarilo otvoriť súkromnú ambulanciu detskej psychológie a terapií ADEPT, kde pracujem na diagnostike pervazívnej vývinovej poruchy a iných problémoch z okruhu detského vývinu.
Barbora Hreusová je frekventantkou psychodynamického, psychoterapeutického výcviku, kde sa zameriava primárne na emócie jednotlivca. Organizuje podporné diskusné skupiny pre deti s autizmom a ich rodičov, ako aj školenia pre učiteľov v rámci osvetovej činnosti.
V prednáške sa zameria na predstavenie dieťaťa s autizmom, jeho problémových oblastí a na fungovanie v bežnom živote.

Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).
Po naplnení kapacity bude sála uzatvorená, ďakujeme za pochopenie.

Vstupné zadarmo.