PREDNÁŠKA: Príbeh Novej synagógy / Marek Adamov

22.06.2024 / 16:00

Prednáša Marek Adamov pod záštitou Židovskej náboženskej obce.

V rokoch 1928 až 1931 postavila Židovská obec Neologickú synagógu na mieste pôvodnej synagógy z roku 1861. Budova slúžila svojmu účelu len do začiatku II. svetovej vojny. Cez vojnu tam bol sklad nábytku, a potom koncertná sieň, krátko divadlo, neskôr Park kultúry a oddychu mesta. V osemdesiatych rokoch bola v budove aula Vysokej školy dopravnej a od roku 1990 kino Centrum, ktoré v roku 2010 prestalo fungovať. Židovská náboženská obec Žilina ako majiteľ potom viac ako rok hľadala zmysluplné využitie budovy, ktorá je Národnou kultúrnou pamiatkou.

Od marca 2012 má synagógu v dlhodobom prenájme OZ Truc Sphérique za symbolické nájomné 1,- € za rok. OZ sa úspešne podarilo budovu opraviť, prestavať a vrátiť do podoby v akej ju navrhol svetoznámy nemecký architekt Peter Behrens. Marek Adamov, vedúca osobnosť OZ Truc Sphérique a hlavný organizátor prestavby porozpráva príbeh o tom ako sa rodila Nová synagóga, ktorá bola slávnostne otvorená v roku 2017.