Rondle a astronomický vplyv na ich výstavbu

09.04.2019 / 17:00

Rondel je monumentálna stavba kruhového pôdorysu. Objavuje sa už v období neolitu. Dnes je týchto objektov v Európe okolo 150 a stále sú objavované nové a nové.
Rondel môže byť historickým príkladom symbolu kruhu. Znak kruhu sa dá interpretovať ako symbol cyklickosti času a kolobehu života i prírody. Kruh môže byť považovaný za antropologický prazáklad symbolu nášho ľudstva.
Na prednáške sa dozvieme aj o myslení vtedajších architektov, ktorí pri navrhovaní stavieb brali do úvahy aj fázy mesiaca.

Prednáša Jozef Moravčík.