Rosenfeldov palác a iné secesné stavby v Žiline

07.03.2017 o 17:00

V rámci cyklu prednášok viažúcich sa k histórii Rosenfeldovho paláca a Žiliny prezentoval pán Peter Štanský prednášku na tému – Rosenfeldov palác a iné secesné stavby v Žiline (1900 – 1920).