Skýti

08.01.2019 / 17:00

Skýtov poznáme ako kočovníkov, oráčov, roľníkov a kráľovských. Usadili sa na stepiach pri Čiernom mori niekedy v VIII. – VII. storočí pred n. l.
Archeológovia objavili nádoby vyrobené v gréckych mestách, na pobreží Čierneho mora. Náboženstvo Skýtov nepoznalo chrámy ani kňazov a svojich bohov nezobrazovali v ľudskej podobe. Napr. zobrazením boha vojny bol železný meč zabodnutý do zeme.
O živote tohto tajuplného národa Vám porozpráva pán Moravčík.

 

Foto: Dominika Stránska