Šľachtická a meštianska kuchyňa 18. – 19. storočia / Katarína Nádaská

08.03.2022 / 17:00

Prečo sa v minulosti hovorilo kuchyni „Čierna“, aké suroviny sa používali, ako sa konzervovali potraviny, prečo sa servírovali jedlá na „pozeranie“ a aká zelenina sa používala namiesto cukru?
Aké móresy platili pri stole a čo sa považovalo za hrubé porušenie etikety? Prečo existoval zasadací poriadok pri stole a prečo a aké boli rozdiely v strave šľachty a poddaných?
Kto zaviedol desiatu a olovrant a aká úloha bola vrchného kuchára?
Odpovede na tieto otázky sa dozviete pri prednáške Kataríny Nádaskej, ktorá Vás prevedie zaujímavou šľachtickou a meštianskou kuchyňou.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).

Návštevníci hromadných podujatí sú povinní dodržiavať:
– pri vstupe mať na sebe respirátor, dezinfikovať si ruky a dodržiavať rozostupy.Vstup zadarmo.

Foto: Marek Jančúch / Rosenfeldov palác