PREDNÁŠKA: Snové autoportréty Fridy Kahlo / Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4

09.07.2024 / 17:00

Prednáša doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD.

Frida Kahlo, narodená ako Magdalena Carmen Frida Kahlo bola mexická maliarka začiatku 20. storočia. Bola manželkou maliara Diega Riveru.

Bola predstaviteľkou surrealizmu, hoci zo začiatku ju ovplyvnil aj kubizmus. K maľovaniu ju priviedla nešťastná nehoda – v 18 rokoch cestovala v autobuse do ktorého narazila električka. Následne zostala na lôžku a z nudy začala maľovať. S následkami nehody sa vyrovnávala celý život. Zanechala po sebe viac ako 200 obrazov, najmä autoportréty.
O živote Fridy Kahlo, jej tvorbe a popkultúrnom odkaze porozpráva Michaela Malíčková. Objavujte umenie zábavnou formou spolu s nami.

Doc. PhDr. Michaela Malíčková, PhD. dlhodobo pôsobí ako pedagogička na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie UKF v Nitre. V rámci svojho výskumu sa sústredí na témy ako intertextualita, či dejiny estetického myslenia a popkultúry.

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4 nadväzuje na úspešné tri ročníky, počas ktorých sa podarilo predstaviť návštevníkom rôznych umelcov a umelecké skupiny, ktoré existovali počas obdobia, kedy žila rodina Rosenfeldovcov a ich vzťah k umeniu sa odrazil na architektúre paláca, ktorý dali postaviť. Predstavovanie umelcov cez tvorivé edukačné aktivity širokej verejnosti, ktorí žili a tvorili v rovnakom čase ako Rosenfeldovci, je opäť zámerom celého projektu. Na tomto ročníku si predstavíme umelkyne Fridu Kahlo, Georgiu O’ Keeffe , Irmu Stern a Hilmu Af Klint. Poďte s nami nazrieť za oponu tvorivého procesu týchto umelcov konca 19. a začiatku 20. storočia. Vítaní sú všetci, ktorí majú chuť spoznávať umenie.

Na jednotlivé tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých je nutné sa vopred prihlásiť (milan.hrbek@rosenfeldovpalac.sk, +421 41 7649 692).
Neplatí pre prednášky, ale odporúčame taktiež rezerváciu.

Vstup zdarma.

Tešíme sa na Vás!

Malé dejiny umenia alebo leto s umením 4 sú súčasťou festivalu Ignácove dni v Rosenfeldovom paláci.

Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

V spolupráci so Štúdiom Mestského divadla Žilina o.z.

Foto: Rosenfeldov palác