PREDNÁŠKA: Surrealistický svet Salvadora Dalího / Mgr. Dana Doricová

20.07.2022 / 17:00 - 19:00

PREDNÁŠKA / Malé dejiny umenia alebo leto s umením 2: Surrealistický svet Salvadora Dalího
Prednáša Mgr. Dana Doricová.

Salvador Dalí prišiel do Paríža v roku 1929 a už hneď sa aktívne zapojil do činnosti surrealistickej skupiny. Zásadne ho ovplyvnil André Breton, vďaka ktorému sa zoznámil s dielom Sigmunda Freuda. Umelec sa snažil čerpať zo zdanlivo bezhraničného prameňa fantazijnej a snovej predstavivosti, ktorá mala podľa neho zrevolucionalizovať moderný život. Vynašiel spôsob generovania obrazových predstáv, ktorý nazval paranoicko-kritickou metódou. Tá spočívala v intenzívnom upieraní pohľadu na jeden súbor predmetov, až kým sa mu v mysli nezačali vynárať iné objekty.

Snový svet Salvadora Dalího nám priblíži Dana Doricová.

Dana Doricová je historička umenia, kurátorka a vysokoškolská pedagogička. Venovala sa a venuje výstavám a publikovaniu o kresbe (celoslovenské výstavy kresby v PGU v Žiline, medzinárodné bienále kresby v Plzni, výstavy v NG Praha, MG Brno, GMB Bratislava, výstavy v Česku, Maďarsku, Poľsku, Nemecku), slovenskému umeniu 20. storočia i súčasnému umeniu (výstavy v PGU, na Slovensku a v zahraničí). Venuje sa aj keramickej tvorbe a mimo iné je aj autorkou alebo spoluautorkou viacerých monografických publikácií. Od roku 1978 je kurátorkou medzinárodného trienále Ekoplagát, publikuje o ekologických témach vo výtvarnom umení, najmä plagáte.
Zakladala PGU v Žiline a pracovala v nej, od roku 1995 prednášala dejiny umenia na katedre VŠVU a na PF ŽU (dnes KU) v Ružomberku a na Univerzite 3.veku ŽU v Žiline. Bola kurátorkou Galérie VARIAS v Žiline. Je autorkou alebo spoluautorkou viacerých monografických publikácií.

Projekt Malé dejiny umenia alebo leto s umením 2, nadväzuje na úspešný prvý ročník a opäť sa viaže k vizuálnemu umeniu konca 19. a začiatku 20. storočia. K obdobiu, v ktorom žila rodina Rosenfeldovcov, odrážajúcom sa v architektúre paláca, ktorý dali postaviť.
Zámerom projektu je cez tvorivé edukačné aktivity pokračovať v predstavovaní osobností zo sveta umenia, žijúce a tvoriace súbežne s Rosenfeldovcami, verejnosti. Cieľom projektu je zrealizovanie prednášok, workshopov pre dospelých, seniorov a tvorivých dielní pre deti počas mesiaca júl. Pokúsime sa opäť nazrieť za oponu tvorivého procesu umelcov konca 19. a začiatku 20. storočia.

Na jednotlivé tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých je nutné sa vopred prihlásiť (simona.domanicka@rosenfeldovpalac.sk, 0905 526 289).
Neplatí pre prednášky, ale odporúčame taktiež rezerváciu.

Vstup zdarma.

Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
V spolupráci so Štúdiom Mestského divadla Žilina o.z.

Zdroj textu:
Umenie, unikátny obrazový sprievodca. A. Graham-Dixon