Taxislužby v Žiline v rokoch 1918 – 1939

25.04.2017 o 17:00

Prednáška Jakuba Bielika – Taxislužby v Žiline v rokoch 1918 – 1939.

Prednáška sa zaoberala taxislužbami v období 1. ČSR, podmienkam ich prevádzkovania a automobilom, ktoré sa najčastejšie používali ako taxíky v ČSR.

 

Foto: Marek Jančúch