Prednáška – Taxislužby v Žiline v rokoch 1918 – 1939

25. apríla sa konala prednáška Jakuba Bielika – Taxislužby v Žiline v rokoch 1918 – 1939

Prednáška sa zaoberala taxislužbami v období 1. ČSR, podmienkam ich prevádzkovania a automobilom, ktoré sa najčastejšie používali ako taxíky v ČSR.

 

Foto: Marek Jančúch