PREDNÁŠKA: Van Goghová nepokojná myseľ / PhDr. Slávka Drozdová, PhD.

13.07.2022 / 17:00

PREDNÁŠKA / Malé dejiny umenia alebo leto s umením 2: Van Goghová nepokojná myseľ
Prednáša PhDr. Slávka Drozdová, PhD.

Vincent van Gogh vyvinul originálny štýl, v ktorom odvážne farby a energický štetcový rukopis vyjadrovali silné citové pohnutie. Van Gogh chcel, aby jeho obrazy vyjadrovali, čo cíti, a ak mu skreslenie pomohlo dosiahnuť tento zámer, tak použil aj skreslenie. Nezaujímal sa o „stereoskopickú realitu“, čiže fotograficky presný obraz živej skutočnosti. Menil alebo zveličoval vzhľad predmetov podľa toho ako sa to hodilo jemu a jeho zámeru. Trpel vážnou duševnou nevyrovnanosťou, ktorá ho priviedla napokon až k samovražde.

Kto to bol Vincent van Gogh, aké sú jeho najznámejšie diela, ktoré vytvoril počas svojho krátkeho života, nám porozpráva Slávka Drozdová.

PhDr. Slávka Drozdová, PhD.
Je absolventkou Filozofickej fakulty UK v Bratislave, odbor Učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: Estetika – Filozofia. Rigorózne pokračovanie a doktorandské štúdium absolvovala na Filozofickej fakulte UK, na katedre Estetiky. V dizertačnej práci sa zameriavala na komparáciu umenia. V súčasnej dobe pôsobí ako vysokoškolská pedagogička na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave, na katedre Etickej a občianskej výchovy. Vo výskumnej oblasti sa venuje komparácii umenia, esteticko-filozofickým koncepciám, výchovno-vzdelávacím koncepciám, témam zameraným na etiku a hodnoty a mediálnu výchovu. Vo voľnom čase sa venuje maľbe. Je tiež absolventkou Školy umeleckého priemyslu v Bratislave, odboru scénické výtvarníctvo: maľba a dekoračná tvorba a tiež absolventkou Súkromnej školy umeleckého priemyslu Bohumila Baču v Bratislave.

Projekt Malé dejiny umenia alebo leto s umením 2, nadväzuje na úspešný prvý ročník a opäť sa viaže k vizuálnemu umeniu konca 19. a začiatku 20. storočia. K obdobiu, v ktorom žila rodina Rosenfeldovcov, odrážajúcom sa v architektúre paláca, ktorý dali postaviť.
Zámerom projektu je cez tvorivé edukačné aktivity pokračovať v predstavovaní osobností zo sveta umenia, žijúce a tvoriace súbežne s Rosenfeldovcami, verejnosti. Cieľom projektu je zrealizovanie prednášok, workshopov pre dospelých, seniorov a tvorivých dielní pre deti počas mesiaca júl. Pokúsime sa opäť nazrieť za oponu tvorivého procesu umelcov konca 19. a začiatku 20. storočia.

Na jednotlivé tvorivé dielne pre deti a workshopy pre dospelých je nutné sa vopred prihlásiť (simona.domanicka@rosenfeldovpalac.sk, 0905 526 289).
Neplatí pre prednášky, ale odporúčame taktiež rezerváciu.

Vstup zdarma.

Hlavný partner projektu je Fond na podporu umenia. Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
V spolupráci so Štúdiom Mestského divadla Žilina o.z.

Zdroj textu:
Umenie, unikátny obrazový sprievodca. A. Graham-Dixon
Príbeh umenia. E. H. Gombrich