Výročné zvyklosti / Advent a obdobie Vianoc

12.12.2019 / 17:00

Na Štedrý deň 24. decembra sa až do večera udržiaval pôst a čarovaním sa veštilo všetko, čo sa týkalo zdravia, úspechov, budúcej úrody i osobného života. Pôst sa končil, keď vyšla na oblohe prvá hviezda.

Ľudia sa po celý tento deň snažili kontrolovať svoje konanie, pretože sa verilo, že kto ako prežije tento deň, tak bude žiť a robiť po celý budúci rok. Kto v tento deň ráno, ešte pred jedlom kýchol, mal sa dožiť vysokého veku. Črepy v tento deň predpovedali nešťastie v rodine. Rovnako sa v tento deň nesmela zavesiť opraná bielizeň, pretože sa verilo, že ten, komu patrí, čoskoro umrie.

Nie len o tradíciách týkajúcich sa Štedrého dňa, ale aj o období adventu až do Troch kráľov nám bude rozprávať etnologička Adriana Bárdyová z Považského múzea v Žiline.

Po prednáške si budete môcť na nádvorí vyveštiť. Vyskúšate si tradíciu liatia olova, podľa toho, v akom tvare vám olovo stuhne, môžete hádať budúcnosť.
Sprievodné podujatie uvedie TIK mesta Žilina.

Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).
Po naplnení kapacity bude sála uzatvorená, ďakujeme za pochopenie.

Vstupné zadarmo.