Dušičky a pamiatka zosnulých

29.10.2019 / 17:00

Ľudové zvyky v Deň zosnulých
Podľa ľudovej tradície v tento deň (v niektorých oblastiach celý týždeň) bolo zakázané prať, pretože verili, že vo vode na pranie si zosnulí umývajú nohy, a preto by voda mohla znečistiť prádlo. Ďalej bolo zakázané vykonávať prácu na poliach, v poľnohospodárstve a vôbec každý druh práce spojený so zemou, aby nedošlo k vyrušeniu zosnulých.

Kým rodina išla na cintorín, v dome si nechali prestretý stôl pre svojich mŕtvych, aby sa mohli najesť vo vlastných, milovaných domoch, kde predtým žili. Z hrobu bolo zakázané zobrať hocičo domov, aby sa mŕtvy potom nevrátil domov, a takisto bolo zakázané čokoľvek premiestniť z jedného hrobu na druhý, aby sa tým neprenášali hriechy zosnulých.

O tradíciach počas Dušičiek ale aj mnohé iné zaujímavosti sa dozviete v utorok 29. októbra 2019 o 17:00.

Prednáša etnologička Viktória Svetkovská.

Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).

Vstupné zadarmo.