Život v Žiline očami Žilinskej právnej knihy

28.01.2020 / 17:00

Žilinská mestská kniha z rokov 1378 – 1524 (–1561) je najstaršou a najvýznamnejšou jazykovou a právnou pamiatkou Slovenska a má stredoeurópsky význam. Nachádza sa v nej najstarší knižný zápis v slovenskom jazyku na území Slovenska z roku 1451.

Kniha je obsahovo rozdelená na tri časti. Prvá obsahuje nemecky písaný prepis magdeburského práva kráľovského mesta Krupina z roku 1378, druhá jeho prepis do slovenčiny z roku 1473 a tretia, rozsahovo najväčšia, zápisy o prevodoch majetku a súkromnoprávne zápisy z rokov 1380 – 1524, nesúvisle pokračujúce až do roku 1561. V poslednej časti sa nachádza veľa vtedajších hovorových prvkov zo Žiliny a okolia. Kniha je rukopisnou pamiatkou s rozmermi 29 x 22 cm viazanou v koženej väzbe z 15. storočia. Obsahuje 149 listov napísaných v latinskom, nemeckom a slovenskom jazyku. V roku 1988 bola vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Nachádza sa v Štátnom archíve v Žiline.

Prednášať bude vzácny hosť, Michal Bada, vedecký pracovník Historického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Michal Bada sa zaoberá urbánnou históriou, problematikou ranonovovekých hlavných miest, korunovácií a festivít ale aj každodennosťou na konci stredoveku a v ranom novoveku.

Na prednáške sa pútavou formou dozviete, aký bol reálny život Žilinčanov koncom 14. a začiatkom 15. storočia. Dozviete sa kto komu ukradol manželku, či aké boli tresty za rôzne priestupky.

Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk). Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 16.45 hod.).
Po naplnení kapacity bude sála uzatvorená, ďakujeme za pochopenie.

Vstupné zadarmo.

Foto: Marek Jančúch