Zo života reštaurátora / Jozef Dorica_online

13.04.2021 / 17:00

Na prednáške s reštaurátorom a maliarom Jozefom Doricom poodhalíme väčšinou skrytý proces reštaurátorských postupov, výskumné metódy a taktiež výtvarnú fázu reštaurovania, ktorá vo finále práce prinesie znovu oživené dielo a aj rozhodujúci podiel maliarskej či sochárskej zručnosti reštaurátora.

V skratke Vám priblížime pomerne neznámu históriu vývoja reštaurátorskej profesie na Slovensku od založenia jej vzdelávania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v roku 1949, predstavíme si fázy realizácie reštaurovania a mnoho ďalšieho. Na konkrétnych dielach si ukážeme rôzne retušovacie techniky a výsledky reštaurátorských zásahov.

Jozef Dorica sa narodil 5. septembra 1949 v Martine. Študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave u Teodora Lugsa a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na Oddelení reštaurovania u prof. Karla Veselého. Od roku 2001 je predsedom predstavenstva Komory reštaurátorov, pracuje ako reštaurátor v slobodnom povolaní a od roku 2003 je členom Umeleckej rady Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, má za sebou samostatné ale i kolektívne výstavy a množstvo prednášok.

Vysielanie sa uskutoční v utorok, 13. apríla o 17:00 formou živého prenosu na FB stránke Rosenfeldovho paláca. Budeme sa tešiť na Vašu online účasť a prípadné otázky v komentároch.

https://www.facebook.com/rosenfeldovpalac/videos/2932172023668340/