Ochranné sfarbenie (réžia: K. Zanussi, 1977)

21.03.2018 o 18:00

Ochranné sfarbenie (r. Krysztof Zanussi, 1977)

V úzko uzavretej spoločenskej skupine na letnom sústredení študentov lingvistiky režisér analyzuje etické konflikty ako aj mechanizmy konformizmu a korupcie. Diskusia na tému voľby životného modelu sa koncentruje v opozícii dvoch etických koncepcií, zosobnených mladým docentom Jaroslawom Kruszynskim, idealistom a rojkom, a uštipačným cynikom, docentom Jakubom Szelestowskim, presadzujúcim teóriu svojrázneho etického naturalizmu – prispôsobovania vlastnej morálky meniacim sa situáciám podľa vzoru zvierat, ktoré si chránia vlastnú existenciu ochranným sfarbením. Jaroslaw, vedúci sústredenia, posudzuje všetkých ako rovnoprávnych partnerov a aj konkurz ich vedeckých prác sa snaží viesť podľa regulí absolútnej spravodlivosti. Jakub ako vedecký patrón akcie jeho počínanie spochybňuje a ich spory vyústia do ostrého stretnutia. Napriek upozorneniu doc. Szelestowského pripustí Jaroslaw do súťaže oneskorenú prácu toruňského študenta Raczyka, ktorá však získa len čestné uznanie, keď hlavnú cenu dostane priemerná práca, s čím Jaroslaw ako tajomník poroty nesúhlasí. Do strediska prichádza prorektor s rodinou, Jakub ho Jaroslawovi vykreslí ako podvodníka, habilitovaného plagiátom. V zdanlivom pokoji narastajúca atmosféra napätia kulminuje Jaroslawovým pokusom utopiť Jakuba. Jaroslaw pochybuje, či jeho názory nepramenia len zo snahy byť „lepší“ ako ostatní. Jakub zistí, že cynizmus nie je dostatočným sfarbením na skrytie vlastnej vnútornej prázdnoty a vedomia morálnej prehry. Keď kalich nenávisti pretečie, zostávajú sokovia osamotení, vytrhnutí z okolia, s pocitom istej vzájomnej spolupatričnosti.

Réžia: Krysztof Zanussi
Scenár: Krysztof Zanussi
Hudba: Wojciech Kilar
Hrajú: Zbigniew Zapasiewicz, Piotr Garlicki, Mariusz Dmochowski, Magdalena Zawadská, Christine Paulová a ďalší.

Film lektorsky uvedie Alfréd Višný.