PREMIETANIE – Zväčšenina/Blow-Up (Michelangelo Antonioni)

dátum: 23.08.2017
čas: 06/27/2017 19:00

Film Zväčšenina/Blow-Up (M. Antonioni, 1966), jednu z Antonioniho klasík uvedieme s lektorským úvodom Alfréda Vyšného.

Umelecký fotograf modeliek (v podaní Davida Hemmingsa) v prvej sekvencii uniká divákovi nepevnosťou zatriedenia v sociálno-spoločenskej sfére. Opúšťa priestory továrne, kde sa nachádza i nocľaháreň pre zamestnan-   cov, kráča v zástupe robotníkov, ktorým končí smena, svojím vonkajším vzhľadom je na nerozoznanie od nich a        v plynutí času – iba niekoľkých minút za rohom továrenského múru, nastupuje do vlastného luxusného kabrioletu a razom mení identitu…