PRIMÁTORSKÝ DEŇ / Verejná diskusia / Mestská pamiatková rezervácia

06.10.2017 o 17:00

V rámci primátorského dňa, primátor Igor Choma zasadí platan v záhrade Rosenfeldovho paláca. Zároveň pozývame o 17.00 na verejnú diskusiu Mestská pamiatková rezervácia – Mariánske námestie – minulosť, súčasnosť a budúcnosť, ktorá sa uskutoční v Rosenfeldovom paláci.

Každoročne počas Primátorského dňa prebieha verejná diskusia, ktorá úzko súvisí so samotným mestom Žilina. V tomto roku témou verejnej diskusie bude mestská pamiatková rezervácia. Historické jadro Žiliny za mestskú pamiatkovú rezerváciu (MPR) v roku 1987 vyhlásila vláda a o rok neskôr stanovila zásady pamiatkovej starostlivosti o toto územie. MPR tvorí Mariánske námestie spolu s deviatimi ulicami, ktoré z neho vychádzajú a ďalšími dvanástimi, ktoré na ne nadväzujú.

O vzniku námestia a jeho histórii, ako aj o starostlivosti o MPR sa budeme rozprávať s Mgr. Vladimírom Majtanom a Ing. Arch. Martinou Magovou. Ďalej nám Ing. Miroslav Pfliegel, CSc. ukáže vývoj námestia tak, ako ho zachytili oči fotografov.

Na základe podnetov odborníkov a verejnosti pripravilo mesto Žilina v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom v Žiline a s architektmi z Laboratória architektúry krajiny, spol. s.r.o. návrh revitalizácie námestia, ktorý v krátkosti predstaví Mgr. Ingrid Dolniková na záver diskusie.

 

Foto: Marek Jančúch