RODINNÁ SOBOTA: Inšpirované výstavou / Plagáty

21.01.2023 / 15:00

Nový rok začneme v paláci tvorivo, inšpirujeme sa prebiehajúcou výstavou MASTER’S EYE AWARD: VÝBER Z OCENENÝCH / TRIENÁLE PLAGÁTU TRNAVA 2022 a budeme vyrábať rôzne plagáty.
Čo je to vlastne „plagát“?

Plagát je verejné oznámenie v podobe papiera veľkých rozmerov, určené na upútanie pozornosti a propagáciu. Plagát je teda tlačený list, buď na papieri, alebo na inom materiáli, ktorý poskytuje stručné informácie. Jeho účelom je presvedčiť čitateľa, aby sa zúčastnil udalosti alebo si kúpil produkt alebo službu, a preto sa zvyčajne používa v oblasti reklamy.

Prvým tvorcom plagátov bol Alfons Mucha, maliar, návrhár, grafik, najvýznamnejšia maliarska osobnosť európskej secesie. V secesnom štýle je postavený aj Rosenfeldov palác. Zo začiatku pracoval ako dekoratívny maliar v divadle bez umeleckého vzdelania, ktoré si doplnil až neskôr. Preslávil sa svojimi plagátmi, na ktorých zobrazoval radostný chór dievčin s kaskádami prameňov vlasov a so vznášajúcimi sa drapériami. Prvý plagát vytvoril pre herečku Sarah Bernhardtovú.

Poďte s nami objavovať umenie zábavnou formou.

Prebiehajúca výstava MASTER’S EYE AWARD prezentuje plagáty grafických dizajnérov zo Slovenska, ale aj z rozličných kútov sveta s ich individuálnym vizuálnym prejavom.
Výstava je postavená ako prehliadka rôznych autorských prístupov k tvorbe plagátu.
Nehovoríme tu len o tematickej rôznorodosti, ale aj o rozmanitosti práce s typografiou, materiálom či spôsobom tlače, čo samozrejme, ovplyvňuje výsledný efekt.Jedenkrát do mesiaca pripravujeme podujatie s názvom Rodinná sobota, ktorej cieľom je vytvárať kreatívny priestor na spoločné trávenie voľného času rodín s deťmi a prispieť k vybudovaniu vzťahu k umeniu a kultúre. Každá Rodinná sobota je iná, organizujeme divadelné predstavenia pre deti, čítania, tvorivé dielne, v súvislosti s aktuálnou výstavou i mimo nej, oživujeme históriu a vraciame sa v čase prostredníctvom prehliadok v kostýmoch, tvoríme pre vás pracovné listy s rôznymi aktivitami a súťažami.Kapacita sály je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 14:45 hod.).

Určené pre rodiny s deťmi.

Vstupné zadarmo.