RODINNÁ SOBOTA INŠPIROVANÁ VÝSTAVOU: Vlado Bača / Tvary a premeny

23.04.2022 / 15:00

Poďte spolu s nami objavovať umenie zábavnou formou.
Tento mesiac budeme na rodinnej sobote opäť tvoriť, tento krát sa inšpirujeme výstavou fotografií Vlada Baču a využijeme pritom apropriáciu.
Čo je to tá APROPRIÁCIA?
Apropriácia, ako ju chápeme na začiatku 21. storočia, je výtvarná stratégia spochybňujúca koncept jedinečného, unikátneho umeleckého diela. Je v podstate citovaním diela v celom jeho rozsahu. Jej základom je privlastňovanie si už existujúcich obrazov zo sveta médií, reklamy a umenia.
Deti budú môcť pretvoriť, dotvoriť, či úplne pregumovať fotografie od Vlada Baču. Pretvárať budeme fotografie z cyklu Tvary krajiny a Modifikovaná krajina, ktoré môžu deti uvidieť aj na výstave v Rosenfeldovom paláci.
Rodinná sobota je podujatie, ktoré pripravujeme jeden krát do mesiaca, jej cieľom je vytvárať kreatívny priestor na spoločné trávenie voľného času rodín s deťmi a prispieť k vybudovaniu vzťahu k umeniu a kultúre. Každá Rodinná sobota je iná, organizujeme divadelné predstavenia pre deti, čítania, tvorivé dielne, v súvislosti s aktuálnou výstavou i mimo nej, oživujeme históriu a vraciame sa v čase prostredníctvom prehliadok v kostýmoch, tvoríme pre vás pracovné listy s rôznymi aktivitami a súťažami.Účasť podmienená prihlásením.Vstup zadarmo.Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 14.45 hod.).