RODINNÁ SOBOTA: O troch grošoch / Dvor Zázrakov

18.06.2022 / 15:00

Tradičné marionetové divadlo Dvor Zázrakov uvedie ľudovú rozprávku O troch grošoch.
Interaktívna rozprávka zo silnou myšlienkou, ktorá deti poučí o hospodárení s peniazmi a o tom, že každú prácu si treba vedieť vážiť.

Rodinná sobota je podujatie, ktoré pripravujeme jeden krát do mesiaca, jej cieľom je vytvárať kreatívny priestor na spoločné trávenie voľného času rodín s deťmi a prispieť k vybudovaniu vzťahu k umeniu a kultúre. Každá Rodinná sobota je iná, organizujeme divadelné predstavenia pre deti, čítania, tvorivé dielne, v súvislosti s aktuálnou výstavou i mimo nej, oživujeme históriu a vraciame sa v čase prostredníctvom prehliadok v kostýmoch, tvoríme pre vás pracovné listy s rôznymi aktivitami a súťažami.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 14.45 hod.).

Vstup zadarmo.