RODINNÁ SOBOTA: Objavujeme secesiu

28.05.2022 / 15:00

Poďte spolu s nami objavovať umenie zábavnou formou.
Tvorivá dielňa pre rodiny s deťmi. Modelujeme z keramickej hliny.Májová rodinná sobota sa bude niesť v duchu secesie. Od 80. rokov 19. storočia až do predvečera prvej svetovej vojny prekvitala secesia v celej Európe. Bol to univerzálny štýl, ktorý mal zjednotiť výtvarné a úžitkové umenie. Všetko od nábytku po knižnú ilustráciu bolo ovplyvnené jej elegantnými organickými formami.Dnes poznáme secesiu podľa charakteristických plynulých línií, kvetinových ornamentov, geometrických foriem a použitia symbolických postáv.
Všetky tieto secesné prvky použijeme pri práci s hlinou. Budeme ryť, modelovať, či odtláčať. Vytvoríme si tak jedinečné secesné hlinené predmety.

Rodinná sobota je podujatie, ktoré pripravujeme jeden krát do mesiaca, jej cieľom je vytvárať kreatívny priestor na spoločné trávenie voľného času rodín s deťmi a prispieť k vybudovaniu vzťahu k umeniu a kultúre. Každá Rodinná sobota je iná, organizujeme divadelné predstavenia pre deti, čítania, tvorivé dielne, v súvislosti s aktuálnou výstavou i mimo nej, oživujeme históriu a vraciame sa v čase prostredníctvom prehliadok v kostýmoch, tvoríme pre vás pracovné listy s rôznymi aktivitami a súťažami.

Účasť podmienená prihlásením.

Vstup zadarmo.

Kapacita je obmedzená, preto odporúčame rezervovať si miesta (info@rosenfeldovpalac.sk).
Rezervované miesta budeme držať max. 15 min. do začatia predstavenia (t.j. do 14.45 hod.).

Foto: Rosenfeldov palác