Pominuteľnosť okamihu / Milan Veliký (AFIAP, MZSF)

27.05.2021

Milan Veliký sa predstavuje kultúrnej verejnosti na svojej „sólo“ výstave – teraz v Rosenfeldovom paláci v Žiline.
Vyšiel z amatérskeho prostredia – tak ako mnohí z nás. Svojím talentom, inteligenciou, pracovitosťou,
sebakritickým myslením a vášňou k fotografii sa prepracoval medzi najvýznamnejších fotografov svojej
generácie.

Expozícia sa bude skladať, s výnimkou zopár starších fotografií, z dvoch tematických blokov.
Prvým je kolekcia veľkoformátových farebných fotografií, ktoré autor nazýva „abstrakciami“. Tieto obrazy
mi pripomínajú diela z obdobia analytického kubizmu, kde sa konkrétne objekty rozkladom tvarov priblížili
k hranici abstraktnej maľby. V týchto autorových novotvaroch sa však objavujú náznaky nových
konkrétnych prvkov, na ktoré upozorňujú názvy fotografií. Vzniká tak pozoruhodne jednotná a pôsobivá
séria obrazov.

Druhou časťou budú čiernobiele fotografie, dokumenty s výrazným výtvarným vyznením – štýl, ktorému
sa vravievalo „živá fotografia“. Fotografie sú dynamické a naozaj živé. Milan Veliký má prirodzený zmysel pre
brilantnú kompozíciu a pre „rozhodujúci okamih“. Na ten okamih však nečaká pasívne, ale rozhoduje o ňom
on sám. Často mu pomôže komunikácia, väčšinou náhodná, s fotografovanými ľuďmi a z jeho fotografií
je cítiť empatiu a sympatiu k týmto ľuďom, čo je dnes vzácny úkaz.

Prof. Ján Krížik, Art.D, kurátor

Sprístupnenie výstavy – 27. máj 2021
Vernisáž výstavy – 17. jún 2021 o 17.30 hod.
Výstava trvá do 8. júla 2021

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Výstavu podporili Mesto Žilina, Žilinský samosprávny kraj a Krajské kultúrne stredisko v Žiline.